Afdelingshoofd Stadsontwikkeling

Introductie

Gemeente Capelle aan den IJssel


Heb je visie en lef? Neem jij van nature het voortouw in ontwikkelingen? Geef jij jouw medewerkers vertrouwen en inspiratie om zich, samen met jou én de inwoners van Capelle in te zetten voor een toekomstgerichte en duurzame leefomgeving? Dan zoeken wij jou!

De gemeente Capelle aan den IJssel
In de gemeente Capelle aan den IJssel wonen en werken ruim 67.000 Capellenaren.
Ook op ruimtelijk vlak is Capelle aan den IJssel een veelzijdige gemeente, met hele bijzondere natuur maar ook met (hoog)stedelijke bebouwing. Onze stad heeft geen uitleggebied, dus alle nieuwe ontwikkelingen spelen zich af binnen de bestaande schaarse ruimte. Dat zorgt voor een uitdagende en dynamische werkomgeving, omdat je steeds te maken hebt met verschillende belanghebbenden.

De organisatie
We anticiperen op de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de grote invloed daarvan op onze (lokale) samenleving. We geven onze maatschappelijke taak zodanig vorm dat iedere Capellenaar kan meedoen. Daarom staan lef en daadkracht, optimale bereikbaarheid, vakmanschap, samenwerken, innovatie en duurzaamheid in onze organisatie centraal (www.ambitiecapelle.nl).
Onze organisatie ontwikkelt zich de komende jaren verder door. Doel is een eigentijdse, efficiënte en effectieve gemeente te zijn, met medewerkers die krachtig en wendbaar anticiperen op alles wat er op ze afkomt, die samenwerking vanzelfsprekend vinden en met afdelingen die werken aan resultaat en met dienstverlening die verbindend en op maat is.
Onze organisatie bestaat uit 420 fte en een CMT, dat bestaat uit de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur (die de leiding heeft), 7 afdelingshoofden en de concerncontroller. De GR IJsselgemeenten voert de activiteiten van Sociale Zaken (voor 3 gemeenten) en ICT (voor 2 gemeenten) uit. GR IJsselgemeenten wordt hierin ondersteund door onze ambtelijke organisatie.

Organisatie

Stadsontwikkeling
De afdeling Stadsontwikkeling werkt aan een hoogwaardig gevarieerd en toekomstbestendig ondernemers- en woonklimaat in de gemeente en initieert en begeleidt ruimtelijke en economische investeringen. Het doel hierbij is: een blijvende vitale stad met de kernwaarden: kwaliteit, differentiatie en duurzaamheid. Stadsontwikkeling is zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker, met burgerparticipatie hoog in het vaandel. De medewerkers zijn trots op de ‘Doe Mee!-aanpak’, die Capellenaren ruimte biedt om initiatief te tonen en actief mee te doen bij de totstandkoming van Capelse projecten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kansen die digitalisering biedt. De afdeling Stadsontwikkeling, telt 92 medewerkers en bestaat uit een staf en 3 units:
· Ruimtelijke Ontwikkeling
· Projecten
· Wonen, Economie, GEO en Grondzaken (WEGG).

Het managementteam bestaat uit het afdelingshoofd, twee unithoofden en de programmamanager/unithoofd projecten. Gezamenlijk stuurt dit team op alle inhoudelijke opgaven die worden uitgevoerd binnen de diverse vakgroepen. Dit betreft het realiseren van projecten, maar ook het opstellen van beleidskaders op alle onderwerpen binnen het domein. De afdeling Stadsontwikkeling werkt heel nauw samen met de afdeling Stadsbeheer en de andere afdelingen van de gemeente.

Actuele toonaangevende projecten
Één van de grootste projecten in de stad is de transitie van het bedrijventerrein Rivium tot een hoog-stedelijke, dynamische woon-werkwijk. Op termijn zullen daar ongeveer 5000 woningen verrijzen inclusief alle voorzieningen die daarbij horen, om een fijne plek te creëren voor ruim 7000 nieuwe Capellenaren. Deze transitie legt de lat hoog voor alle betrokkenen: op het vlak van mobiliteit, van stedelijk ontwerp, van buitenruimte, van participatie maar ook van projectmanagement en -beheersing. Met de vaststelling van een gebiedspaspoort, waarin de ambities voor Rivium omschreven staan, heeft de gemeenteraad recentelijk het startsein gegeven voor de volgende fase van het project.

Andere belangrijke projecten zijn De Hoven II en Florabuurt. Het Project De Hoven II is één van de ontwikkelingen binnen onze centrum visie; in dit gebied maken 360 verouderde sociale woningen plaats voor een nieuw gemengd woongebied, met een mix aan woningtypes en een hoogwaardige stedelijke kwaliteit. Het project Florabuurt betreft een integrale aanpak van zowel sociale als fysieke opgaven in een wijk die met forse veroudering kampt. De plannen zijn ambitieus: het gaat om vernieuwing van bestaande sociale huurwoningen (Havensteder), toevoegen van enkele honderden woningen en een brede reeks aan sociale impulsen. Dit project is niet alleen een coproductie met Havensteder en zorgpartner Pameijer maar ook een voorbeeld van samenwerking binnen de gemeente. Diverse afdelingen (met name Stadsontwikkeling, Samenleving, Stadsbeheer) werken nauw samen in het projectteam.

Daarnaast wordt ook hard gewerkt aan belangrijke projecten zoals de Stadsvisie, de Omgevingswet, Energietransitie, en programma’s op het gebied van wonen en mobiliteit.

Functie

De opgave
Als afdelingshoofd Stadsontwikkeling draag je met verve jouw visie uit en realiseer je deze vanuit ambtelijk ondernemerschap. Je bent op overtuigende wijze in staat te levelen met (inter)nationaal opererende partners. Je hebt of ontwikkelt een uitstekend netwerk van stakeholders in de stad en in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).
Je beschikt over een grote mate van bestuur sensitiviteit en je bent een excellent adviseur van het bestuur. Je draagt bij aan een evenwichtig samenspel tussen samenleving, bestuur en organisatie, en aan nieuwe, werkbare en haalbare vormen van participatie en co-creatie. Je draagt bij aan een evenwichtige, realistische (jaar)planning van bestuurlijke ambities en ambtelijke uitvoering. Je durft daarin duidelijke keuzes te maken.

Je vervult een spilfunctie in onze organisatie: je draagt gedeelde integrale verantwoordelijkheid voor de concern brede afstemming van beleidsprocessen, projecten en bedrijfsvoering en je draagt integrale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de eigen afdeling. Je bent als actief lid van het CMT een stevige (inhoudelijke) gesprekspartner. De focus voor de komende jaren ligt op maatschappelijke en organisatieopgaven, zoals de ‘Capelse manier van werken’, van ‘buiten naar binnen’ en opgavegericht werken. Je bent een verbinder pur sang die zich inzet voor een integrale en adequate samenwerking met de afdelingen die qua werksoort nauw verweven zijn met de afdeling Stadsontwikkeling, zoals de afdelingen Stadsbeheer, Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO), Samenleving en andere afdelingen.

Je stimuleert de positie van de afdeling als proactieve en betrouwbare samenwerkingspartner binnen en buiten de organisatie en passend binnen de Capelse manier van werken. Je geeft richting aan doelmatige en efficiënte werkprocessen en producten/diensten die passen bij de ambitie van onze organisatie. Je monitort de voortgang en afronding van visies en plannen, zowel van nieuwe als van reeds eerdere initiatieven en ontwikkelingen. Binnen de afdeling fungeer je als regisseur, gangmaker en strategische sparringpartner richting de leden van het afdelings-MT, en als inspirerend boegbeeld richting de medewerkers van de afdeling. Vanuit jouw persoonlijke visie en stijl inspireer je medewerkers binnen en buiten de afdeling tot optimaal functioneren en samenwerken. Je geeft hen ruimte en vertrouwen en stimuleert ambtelijk ondernemerschap.

Functie-eisen

Functie-eisen
Als Afdelingshoofd Stadsontwikkeling:
· kenmerkt jouw leiderschapsstijl zich door: richting geven (sturen), ruimte geven (vertrouwen), resultaat halen (verantwoordelijkheid), reflecteren (terugkijken om te leren), externe gerichtheid (Capellenaar en samenwerkingspartners centraal) en samenwerken.
· beschik je over academisch werk- en denkniveau.
· heb je relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.
· heb je aantoonbare affiniteit met ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en economische zaken.
· beschik je over verbindend vermogen, een open houding en coachingsvaardigheden.

Aanbod

Aanbod
Wij bieden een uitdagende managementfunctie in een organisatie die volop in ontwikkeling is. De functie is gewaardeerd in schaal 15, maximaal € 7.675,- bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur), waarbij we kijken naar de opleiding en ervaring die je meebrengt. Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17.05% van het bruto jaarsalaris, bieden we de mogelijkheid om ADV op te bouwen en hebben wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals toegang tot diverse ontwikkelfaciliteiten.

Wij werken in een moderne werkomgeving met flexibele werkplekken in het centrum van onze stad. Er is gratis parkeergelegenheid en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is uitstekend.
Het (samen)werken in tijden van corona is een uitdaging, waarbij thuiswerken de norm is.
De gemeente faciliteert jou daarom om zo goed mogelijk een comfortabele en veilige (thuis)werkplek in te richten. Dit alles om een passende dienstverlening te blijven bieden aan de Capellenaar.

Inlichtingen

De Procedure
De gemeente Capelle aan den IJssel laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft je graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien je belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij je jouw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van jouw werkzaamheden en een overzicht van jouw afgeronde opleidingen.

Je kunt reageren tot uiterlijk 15 mei aanstaande.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden.

Top