Adjunct directeur Ruimte en Economie

Introductie

Gemeente Zutphen

Heb jij een passie voor de publieke zaak, voor een uitdagende topmanagementfunctie in onze mooie Hanzestad Zutphen? Dan zijn we op zoek naar jou!

De gemeenteraad van Zutphen heeft zich de opdracht gegeven om onze sociaaleconomische positie te versterken. De gemeente Zutphen moet een nog aantrekkelijker plek worden om te wonen en te bezoeken. Een gemeente waar iedereen erbij hoort en mee kan doen, waarin we een goed ondernemersklimaat stimuleren en ambitieus zijn in de energietransitie en de klimaatagenda. Dat is geen gemakkelijke opdracht, omdat we ook strak op financiën en control moeten sturen.
De organisatie bevindt zich momenteel in een organisatieontwikkelingstraject. De steeds veranderende rol van overheden vraagt om blijvende (door)ontwikkeling van onze organisatie. Zutphen kiest voor een organisatie die meer in balans is. Kaders stellen en de juiste sturing en binding in de lijn helpt daarbij. Naast de lijn sturen we op de grote opgaven. Verder geven we meer aandacht aan de ontwikkeling van talent en sturen op zelfbewustzijn in de samenwerking. Eigenaarschap, openheid en feedback geven als dat nodig is, horen daar bij.
We willen een inclusieve organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor de gemeente.

Voor meer informatie over de gemeente Zutphen, zie www.zutphen.nl

Organisatie

De functie
Samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de adjunct directeuren sociaal domein en bedrijfsvoering & dienstverlening zet je de strategische doelen uit in afstemming met de teamleiders. De werkzaamheden en opgaven ontwikkelen continue. Je bent flexibel en schakelt snel. Samen staan jullie aan de lat voor de organisatieontwikkeling en stellen jullie de kaders vast. We onderscheiden verschillende aandachtsgebieden. Jij gaat je vooral samen met de teamleiders richten op Ruimte & Economie binnen de organisatie.
Je ontwikkelt en bent verantwoordelijk voor de strategie op het ruimtelijk economisch vlak. En kijkt daarbij ook scherp naar de strategische samenhang met de andere domeinen.
Je zorgt voor strategische en integrale advisering aan het bestuur over ruimtelijke en economische ontwikkelingen.
Je signaleert en draagt bij aan strategisch, politiek-bestuurlijke thema’s die om een integrale en organisatie brede afweging vragen.
Je initieert, organiseert en stimuleert samenwerking aan de voorkant tussen de verschillende onderdelen in de eigen organisatie en participanten van buiten.
Je maakt als ambtelijk opdrachtgever voor grote programma’s en opgaven deel uit van de zogeheten ‘project-driehoek’, samen met de bestuurlijk opdrachtgever en de uitvoerende medewerker.
Je geeft leiding aan de teamleiders binnen het domein Ruimte & Economie, die integraal verantwoordelijk zijn. Het team Grondzaken en Vastgoed valt direct onder jou.

Functie

Wie zoeken we?
We zoeken iemand die leiderschap toont door te vertrouwen en te verbinden. Een ervaren en gedreven leidinggevende met lef en daadkracht die een goede balans tussen mens en werk hanteert.
Iemand die open en transparant is, verantwoordelijkheid geeft en neemt en die is op professioneel samenspel en samenwerking. Iemand die over voldoende zelfkennis, zelfreflectie en relativeringsvermogen en die plezier heeft in het succes van anderen.

Functie-eisen

Wat vragen we?
Je beschikt over een academisch werk en denkniveau en hebt ruime ervaring in een managementfunctie en met opdrachtgeverschap binnen de publieke sector.
Je hebt kennis van en ervaring met ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling en economie en bent allround deskundig op de aandachtsgebieden binnen ruimte en economie (duurzame inrichting openbare ruimte; werken; beheer en onderhoud; grondzaken en vastgoed; archief en archeologie; ruimte, economie en duurzaamheid; vergunningverlening en handhaving; veiligheid en wijkregie, kunst en cultuur).
Je bent in staat om talent in mensen te zien en ze te helpen het maximale uit zichzelf te halen en eigenaarschap te stimuleren. Bent besluitvaardig en balanceert moeiteloos tussen daadkracht tonen en draagvlak zoeken.
Je communiceert helder en makkelijk met partijen op alle niveaus. Geeft ruimte en vertrouwen en daarbij duidelijke kaders, waarbij ook keuzes worden gemaakt in wat wel en wat niet te doen.
Je draagt bij aan een feedbackcultuur van ontwikkelen, aanspreken, stimuleren en innoveren.
Je bent open en integer en blijft ook onder druk in positie en in balans.
Je houdt van vernieuwen en hebt bewezen mede vorm te kunnen geven aan organisatieontwikkeling en verandermanagement.
Je hebt een brede blik op zowel politiek-bestuurlijke, organisatiekundige en bedrijfsmatige ontwikkelingen en kan die kan vertalen in een visie en strategie. Je bent ook in staat is om deze te implementeren, dus sturen op resultaat hoort erbij.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
Jouw salaris ligt tussen €5.075 en €7.675 bruto per maand bij een 36-urige werkweek, exclusief een Individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%.
Deze functie is voor 32 uur per week. De CAO-gemeenten is van toepassing.
Je krijgt een aanstelling voor een jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling.

Inlichtingen

De procedure
De gemeente Zutphen laat zich in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management. Hij verschaft u graag meer informatie over de vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien u belangstelling heeft voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata, het inwinnen van referenties, het assessment, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.

Sollicitatie

Door te klikken op ‘Solliciteren‘, wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.

Top