Griffier

Introductie

Gemeente Zevenaar staat


De gemeente van Zevenaar zoekt …
… een deskundige en daadkrachtige griffier die in is om stap voor stap de raad mee te nemen in een professionaliseringsslag. Een vloeiende griffier die zich beweegt als een spin in het bestuurlijke web en zich bewust is dat het web niet in zijn handelingen weeft maar dat met alle spelers samen doet.

De griffier ondersteunt en staat raadsleden en raadsfracties actief en onafhankelijk bij in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. is de griffier van de eerste adviseur van de raad in de breedste zin van het woord. De griffier ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de ondersteuning is verantwoordelijk en verantwoordelijk voor de communicatie de raad en leiding aan de griff. De griffier gevraagd, gevraagd en ongevraagd, over de toepassing en inzet van procedures en politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en voorzien zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving).

De griffier zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde procedures die ondersteunend zijn aan het proces en hij/ zij zorgt ervoor dat gemaakt wordt nagekomen worden.

De noodzaak erkennen om zich te professionaliseren van training en scholing. De griffier is gericht sparringpartner voor de gemeenteraad en denkt mee. Hij/zij is bekend met ons commissiemodel en kent ook andere vergadermodellen.

De griffier is zich bewust van ontwikkelingen in de gemeente en binnen de regio die voor de raad van belang zijn/worden. Hij/zij relevante trends en ontwikkelingen en weet die te vertalen naar informatie voor de raad. De griffier participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen.

De griffier is een sparringpartner voor de burgemeester, ondersteunt en ondersteunt hem en reflecteert. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek nemen de griffier een gelijkwaardige positie in en is scherp op de positie van de raad. Hij/zij beweegt zich soepel in de ambtelijke organisatie, onderhoudt nauw contact en weet de daar kennis en capaciteiten goed te benutten. De griffier draagt ​​bij aan een goede onderlinge samenwerking en houdt daarbij het belang van de raad voor ogen.

Vanuit de verdeeldheid van de politiek is de griffier in staat om de eenheid van de raad te gebruiken.

Je bent actief op vier resultaatgebieden:
1. Raadsadvisering en ondersteuning;
2. Ontwikkeling en vernieuwing;
3. Leiding geven aan een team van in totaal 2,67 FTE (3 medewerkers, inclusief de griffier);
4. Interne en externe positionering van de raad en griffie.

(meer…)