Directeur Bedrijf & Beheer

Introductie

Gemeente Vlissingen

Je bent een leider met hart voor bedrijfsvoering en buitendienst en met oog voor mens en resultaat.

Als directeur Bedrijf & Beheer ben je een volwaardig en gewaardeerde gesprekspartner voor je omgeving, zowel in- als extern. Daarbij heb je scherp oog voor de rol, positie en bijdrage van jezelf en die van anderen. Het uiteindelijke doel is een optimaal functionerende gemeente met een open blik naar buiten die mee kan blijven bewegen met de samenleving. Een goed georganiseerde bedrijfsvoering draagt bij aan dat doel.

Gemeente Vlissingen
De gemeente Vlissingen staat de komende jaren voor bestuurlijke en financiële opgaven van grote omvang. De gemeente Vlissingen heeft op dit moment de artikel 12 status voor het sociaal domein. De afgelopen jaren zijn er samen met de artikel 12 inspecteur grote stappen gezet, zodat Vlissingen weer financieel op eigen benen komt te staan. Kijk voor het coalitieprogramma ‘Samen zijn we Vlissingen’ en verdere informatie op www.vlissingen.nl.

We werken constant aan de verbetering van de organisatie aan de hand van het concernplan. Voor het jaar 2021 zijn als speerpunten benoemd: heldere rollen en processen, dienstverlening en werkplezier.

(meer…)