Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Oude IJsselstreek

De vacature ontstaat door het voorgenomen vertrek van onze huidige gemeentesecretaris.

‘Energieke en creatieve secretaris die ontwikkelingen in gang zet én borgt.’

Wie zijn wij?
Oude IJsselstreek is een dynamische en veelzijdige gemeente in de Achterhoek met bijna 40.000 inwoners. Een gemeente met vele gezichten en een eigenzinnig karakter. De typische ‘maak-en-doe-mentaliteit’ is terug te vinden bij zowel inwoners als bij ondernemers. Een relatief groot aantal inwoners is werkzaam in creatieve beroepen en in de ruim vertegenwoordigde innovatieve maakindustrie.

Met een poppodium, een theater, een evenementenhal, een innovatiecentrum en een conferentiecentrum heeft de gemeente ook een functie voor de regio. De streek kende in het verleden een bloeiende ijzerindustrie. Eén van deze industriële complexen is getransformeerd in een cultureel centrum, genaamd de DRU Cultuurfabriek.

Tegelijkertijd is het een prachtige, landelijke gemeente met 15 kernen, waar het goed wonen, werken en recreëren is. De mentaliteit in de kernen wordt gekenmerkt door een actief verenigingsleven, sterke sociale cohesie en een grote betrokkenheid van de inwoners en ondernemers bij hun omgeving. De gemeente is op 1 januari 2005 ontstaan door herindeling. De gemeente Oude IJsselstreek transformeert nadrukkelijk van beheergemeente naar ontwikkelgemeente.

Oude IJsselstreek is een zelfbewuste en eigenzinnige gemeente, waar de mensen zélf nadenken en zélf doen. Waar gewerkt wordt vanuit de bedoeling, waar je zelf de richting bepaalt en eigen wegen inslaat. Waar we op zoek zijn naar het beste, waar men experimenten niet schuwt en waar fouten maken mag. We zijn bewust en consequent bezig met een transformatie. Vanuit een duidelijke visie en sturingsfilosofie. Dit betekent ook wat voor de manier waarop we ons werk organiseren en hoe we de organisatie (willen) inrichten.

(meer…)

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Oude IJsselstreek

De vacature ontstaat door het voorgenomen vertrek van onze huidige gemeentesecretaris.

‘Energieke en creatieve secretaris die ontwikkelingen in gang zet én borgt.’

Wie zijn wij?
Oude IJsselstreek is een dynamische en veelzijdige gemeente in de Achterhoek met bijna 40.000 inwoners. Een gemeente met vele gezichten en een eigenzinnig karakter. De typische ‘maak-en-doe-mentaliteit’ is terug te vinden bij zowel inwoners als bij ondernemers. Een relatief groot aantal inwoners is werkzaam in creatieve beroepen en in de ruim vertegenwoordigde innovatieve maakindustrie.

Met een poppodium, een theater, een evenementenhal, een innovatiecentrum en een conferentiecentrum heeft de gemeente ook een functie voor de regio. De streek kende in het verleden een bloeiende ijzerindustrie. Eén van deze industriële complexen is getransformeerd in een cultureel centrum, genaamd de DRU Cultuurfabriek.

Tegelijkertijd is het een prachtige, landelijke gemeente met 15 kernen, waar het goed wonen, werken en recreëren is. De mentaliteit in de kernen wordt gekenmerkt door een actief verenigingsleven, sterke sociale cohesie en een grote betrokkenheid van de inwoners en ondernemers bij hun omgeving. De gemeente is op 1 januari 2005 ontstaan door herindeling. De gemeente Oude IJsselstreek transformeert nadrukkelijk van beheergemeente naar ontwikkelgemeente.

Oude IJsselstreek is een zelfbewuste en eigenzinnige gemeente, waar de mensen zélf nadenken en zélf doen. Waar gewerkt wordt vanuit de bedoeling, waar je zelf de richting bepaalt en eigen wegen inslaat. Waar we op zoek zijn naar het beste, waar men experimenten niet schuwt en waar fouten maken mag. We zijn bewust en consequent bezig met een transformatie. Vanuit een duidelijke visie en sturingsfilosofie. Dit betekent ook wat voor de manier waarop we ons werk organiseren en hoe we de organisatie (willen) inrichten.

(meer…)