Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Introductie

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Mook en Middelaar is de op acht na kleinste gemeente, maar ook één van de mooiste gemeentes van Nederland. Gelegen aan de Maas, met prachtige natuurgebieden, een grote vraag naar woningen en een interessante ligging in het topje van Limburg nabij Nijmegen (Gelderland). Onze gemeente staat voor vele interessante uitdagingen!

Gemeente Mook en Middelaar is weliswaar klein, de ambities zijn daarentegen groot! Het leven, wonen en werken is er goed en samen met de inwoners en ondernemers werken bestuur en medewerkers er hard aan dit te behouden. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk. Een belangrijke ambitie voor de gemeente is het behoud van haar zelfstandigheid. Voor de toekomstbestendigheid van de gemeente ligt de focus op randvoorwaarden als bestuurskracht, de basis op orde houden, waaronder gezonde financiën, regionale samenwerking en strategisch personeelsbeleid.

De organisatie van de gemeente bestaat vanaf 1 juli 2022 uit drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Sociaal en Ruimte. Tot de afdeling Bedrijfsvoering behoren de volgende teams: Financiën, Juridische Zaken, P&O, Voorlichting & communicatie, Openbare orde en veiligheid, Bestuurszaken, Informatie en Ondersteuning en Documentaire Informatievoorziening (afgerond 27 fte).

(meer…)

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Mook en Middelaar

Wie zijn wij?
Mook en Middelaar is een gemeente met circa 8.000 inwoners, bestaande uit de dorpen Middelaar, Molenhoek (gedeeltelijk), Mook en Plasmolen. De gemeente ligt in Noord-Limburg en grenst in het westen aan Noord-Brabant en in het noorden aan Gelderland en wordt ‘de brug tussen Maas en Heuvelland’ genoemd. Toerisme en recreatie zijn belangrijke pijlers van het gemeentelijk beleid.

Gemeente Mook en Middelaar is weliswaar klein, de ambities zijn daarentegen groot! Het leven, wonen en werken is er goed en samen met de inwoners en ondernemers werken bestuur en medewerkers er hard aan dit te behouden. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk. Een belangrijke ambitie voor de gemeente is het behoud van haar zelfstandigheid. Voor de toekomstbestendigheid van de gemeente ligt de focus op randvoorwaarden als bestuurskracht, de basis op orde houden, waaronder gezonde financiën, regionale samenwerking en strategisch personeelsbeleid.

Bestuur
De gemeenteraad van Mook en Middelaar bestaat uit 13 zetels met de volgende zetelverdeling:
DGP (Dorpsgroepering Pouwels): 4, PvdA: 3, VVD: 3, GroenLinks: 2, CDA: 1.
De partijen DGP, PvdA en GroenLinks vormen een coalitie en hebben samen een meerderheid van 9 van de 13 zetels. Zij hebben hun gezamenlijke ambitie neergelegd in het coalitieakkoord 2018-2022: ‘Op weg naar Mook en Middelaar in 2030’.
Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en drie wethouders.
De bestuurscultuur wordt gekenmerkt door korte lijnen en collegiaal bestuur.

De regio
Voor de gemeente Mook en Middelaar is het essentieel samen te werken met partners in de regio.
Vanuit de geografische positie is de gemeente deels georiënteerd op de regio Nijmegen en deels op de regio Noord-Limburg. Als geheel vormt de gemeente een natuurlijke brug tussen beide regio’s. Mook en Middelaar heeft door deze unieke positie de mogelijkheid gebruik te maken van ‘best of both worlds’ en kan zich als zodanig profileren.

Als achtergrond informatie kunt u hier het document ‘Evaluatie deelname gemeente Mook en Middelaar aan de regionale samenwerking regio Venlo‘ bekijken.

(meer…)