Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

– waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden –


Inleiding
De gemeente Leeuwarden zoekt een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen directeur.
De huidige gemeentesecretaris, de heer Reindert Hoek, heeft aangegeven wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn functie te zullen neerleggen.
Naar verwachting zal de nieuwe secretaris per 1 januari 2020 van start gaan.


Situatieschets

De gemeente Leeuwarden
De gemeente Leeuwarden vormt met haar ruim 123.000 inwoners de grootste gemeente en het bestuurlijke, economische en culturele zwaartepunt van Fryslân.
De stad Leeuwarden is de hoofdstad en de ‘huiskamer’ van de provincie met bijna 93.000 inwoners. Daarnaast liggen binnen de gemeente nog eens 36 kernen, die zo samen stad, dorpen en platteland verenigen.
De stad Leeuwarden is het centrum van de Friese kenniseconomie. Hier zijn vele bedrijven, twee hogescholen, verschillende onderzoeksinstituten en een Campus met universitair onderwijs gevestigd.

Mede door de ontwikkeling van het WTC-gebied wil Leeuwarden zich als recreatief en economisch hart van de provincie versterken. Met zijn twee officiële talen en zijn vele andere talen en culturen belichaamt de gemeente Leeuwarden ook de volle culturele breedte van Fryslân.

Leeuwarden is een bruisende centrumgemeente die met durf, ambitie en visie wil voortbouwen op de snelle ontwikkeling van de afgelopen jaren. Er is veel geïnvesteerd in bereikbaarheid en in een vernieuwd stadshart – onder meer het Wilhelminaplein met een nieuw Fries Museum.

Leeuwarden mocht zich in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa noemen. Heel belangrijk bij het toekennen van deze buitengewoon eervolle titel was het benoemen en uitdragen van het typisch Friese begrip ‘mienskip’: gemeenschap.

De gemeenteraad heeft de heer Sybrand Van Haersma Buma benoemd tot nieuwe burgemeester van Leeuwarden. De installatie vindt plaats op 26 augustus aanstaande.

 

(meer…)