Onafhankelijk Voorzitter

Introductie

Stichting de Thuiskopie

Over Thuiskopie
Volgens de Auteurswet mag iedereen zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende een kopie maken voor eigen gebruik (privékopie) van auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde werken (zoals bijvoorbeeld foto’s, boeken, films en muzieknummers). Daar staat echter een vergoeding tegenover.

Stichting De Thuiskopie is een Collectieve Beheerorganisatie (CBO) die deze vergoedingen incasseert en belast is met de wettelijke taak de vergoedingen te verdelen onder de juiste rechthebbenden. Stichting de Thuiskopie keert niet rechtstreeks uit aan rechthebbenden, maar aan verdeelorganisaties.

De vergoeding voor het maken van privékopieën wordt betaald door importeurs en fabrikanten van voorwerpen waar een privékopie op kan worden gemaakt. Binnen de SONT (Stichting onderhandelingen Thuiskopievergoedingen) wordt de hoogte van de heffingen op deze voorwerpen bepaald door vertegenwoordigers van rechthebbenden en van de fabrikanten en/of importeurs van deze voorwerpen.

Stichting de Thuiskopie heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Cedar B.V. Thuiskopie is vertegenwoordigd in de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E).

(meer…)