Griffier

Introductie

Gemeente Hilversum


In het kort:
Jij wilt als griffier een belangrijke rol spelen in onze ambitieuze gemeente in de Gooi en Vechtstreek.
Je begrijpt Hilversum en de belangen die in de regio spelen. Je voelt haarscherp aan welke ontwikkeling past bij de raad van Hilversum en staat de leden hierin terzijde. Je draagt enthousiast bij aan de samenwerking en verbinding tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie. Je bent strategisch, adviesvaardig en flexibel. Kortom, je past bij de gemeente Hilversum.

Wie zijn wij?
De gemeente Hilversum -met haar dorpse charme- telt ruim 92.000 inwoners en behoort daarmee tot de veertig grootste gemeenten van Nederland. Als centrumgemeente in de regio Gooi en Vechtstreek, gelegen tussen Amsterdam, Amersfoort, Almere en Utrecht, staat Hilversum voor grote uitdagingen die vragen om concrete antwoorden. De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben en veilige buurten vinden wij belangrijk. Ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda. Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien.

(meer…)