Twee leden Raad van Toezicht

Introductie

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds is een zelfstandig bestuursorgaan dat namens de minister van OCW ondersteuning geeft aan alle vormen van professionele podiumkunsten.

Het Fonds streeft naar een levendig podiumkunstklimaat met ruimte voor makers en uitvoerenden, dat zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt en midden in de samenleving staat. Naast de meerjarige subsidies, biedt het Fonds Podiumkunsten daarom diverse programmering- en productiesubsidies, individuele subsidies en programma’s om nieuwe initiatieven te stimuleren. Daarnaast houdt het Fonds zich bezig met de internationale promotie van de Nederlandse podiumkunsten.

Het Fonds is een belangrijke gesprekspartner voor onder meer branche- en koepelorganisaties, andere overheden, private en publieke fondsen. Het werkveld is vooral het gesubsidieerde deel van de podiumkunsten, maar omvat regelmatig ook het meer marktgerichte deel van het veld.

Het Fonds heeft 60 vaste medewerkers, staat onder leiding van de directeur-bestuurder en werkt met een grote externe pool van adviseurs.

(meer…)

Lid Raad van Toezicht – Financieel profiel

Introductie

Voor Stichting CultuurSchakel zoeken wij een Lid van de Raad van Toezicht met een Financieel profiel.

(meer…)