Griffier

Introductie

Gemeente Almelo

Door het vertrek van de griffier medio 2021, is de gemeente Almelo op zoek naar een nieuwe griffier. De functie wordt nu waargenomen door een interim griffier.

Heldere communicatie, concreetheid en doortastendheid zijn sleutelbegrippen voor de griffier.

Wie zijn wij?
De gemeenteraad van Almelo bestaat uit 35 raadsleden, verdeeld over 16 fracties.
De bestuurscultuur is te omschrijven als levendig en direct, met veel ruimte voor Twentse gemoedelijkheid. De huidige zetelverdeling is: VVD (6), LAS (5), CDA (4), PVV (2), D66 (2), ChristenUnie (2), PvdA (2), Partij Vrij Almelo (1), SP (2), GroenLinks (2), Lijst Çete (1), Leefbaar Almelo (1), Democraten.NU (2), fractie Weinreder (1), Forum voor Rechts (1) en Fractie Gelici (1).

De meeste fracties maken gebruik van de mogelijkheid per fractie één raadsvolger aan te stellen.

Het vergaderschema van de raad is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten:
dinsdag is de politieke avond (week 1: beeldvormend, week 2: oordeelsvormend, week 3: besluitvormend (raadsvergadering) en week 4: raadszaken: raadsactiviteiten, werkbezoeken, etc.

(meer…)