Gemeentesecretaris ad interim

Introductie

Regelmatig wordt Bestman · Bestuur & Management gevraagd kandidaten voor te dragen voor gemeentesecretarisfuncties op tijdelijke basis.

In nagenoeg alle gevallen betreft het situaties waarin het belangrijk is dat kandidaten:
· snel inzetbaar zijn (part-time of full-time);
· in staat zijn het college onafhankelijk te adviseren en te ondersteunen;
· de Directie/het MT/de medewerkers van de ambtelijke organisatie aan te sturen;
· leidinggeven aan de ambtelijke organisatie;
· als Wor-bestuurder periodiek overleg voeren met de OR;
· contact onderhouden en samenwerken met de belangrijkste stakeholders.

(meer…)