Visie & Inclusie

Waarom?
Wij zijn ervan overtuigd dat het in het publieke domein nóg beter kan.
En wij zien elke vacature als een kans het nog beter te gaan doen.
Nóg beter leiderschap ontstaat wanneer mensen hun individuele talent weten te koppelen aan collectieve doelen en belangen, wanneer zij verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen. Het beste leiderschap resulteert in succesvollere interactie tussen overheid, maatschappij, burgers, collega’s en medewerkers.

Hoe?
Wij dragen hier aan bij door de beste match te maken tussen individueel talent en de doelen en belangen van uw team en uw organisatie.
Samen met u als opdrachtgever leggen wij de ‘3-dimensionale puzzel’ aan de hand van de vragen:
∙ Wat is de maatschappelijke opdracht van uw organisatie en voor welke uitdagingen staat u?
∙ Wat is de kracht en wat is het ontwikkelpunt van uw huidige team en uw organisatie?
∙ Over welke achtergrond en eigenschappen dient de gedroomde kandidaat te beschikken om zo complementair en inclusief mogelijk te zijn ten aanzien van uw huidige team en ten aanzien van de opdracht en uitdagingen van uw organisatie?

Wij maken van de gelegde puzzel een scherpe analyse op basis waarvan een helder profiel ontstaat.
Wij matchen uw vraag/het profiel met kandidaten uit ons uitgebreide netwerk én met nieuw talent waar wij voor u gericht naar op zoek gaan.
Wij leveren maatwerk en ontzorgen, wij staan garant voor een zorgvuldige procedure en faciliteren een gedragen besluit.
Wij luisteren naar uw wensen en adviseren, gevraagd en ongevraagd, op basis van onze jarenlange expertise en ervaring.

Wat?
Wij staan in voor een duurzaam bestendige match. Wij plaatsen kandidaten die verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen.
Wij werken uitsluitend met kandidaten die hun individuele talent weten te koppelen aan uw collectieve doelen en belangen.
Wij monitoren de match, ook om onszelf scherp te houden, want ook voor ons geldt: het kan altijd nóg beter.

Inclusie
Bestman · Bestuur & Management bevordert de principes van gelijke kansen en inclusie. Diversiteit en complementariteit behoren tot onze identiteit. Bestman ziet diversiteit en inclusie als meerwaarde voor het bereiken van organisatiedoelen en van maatschappelijk effect. De praktijk leert dat -zichtbaar- divers/pluriform samengestelde teams breder zijn toegerust op de vragen en uitdagingen die dagelijks op hen afkomen.

Top