Zelfevaluatie – 360° evaluatie

Bestman · Bestuur & Management heeft zowel zeer ruime ervaring met evalueren van individuen, als met evalueren van organisatieonderdelen. Het organiseren en begeleiden van de zelfevaluatie van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht behoort tot een van de specialismen van Bestman.

De methodiek die wij hiervoor ontwikkelden ziet zowel toe op de uitoefening van de formele taken en verantwoordelijkheden van de Raad, als op de effectiviteit, de onderlinge interactie, de complementariteit, de teamfit, de tone-at-the-top, de ontwikkelpunten, et cetera. Het gaat zowel om de performance van de individuele leden als van het team.

De evaluatie kan in kleine kring worden georganiseerd, maar desgewenst kan externe informatie worden ingewonnen, bijvoorbeeld door een 360-graden aanpak, waarbij de belangrijkste (interne en externe) stakeholders worden betrokken.
Wij verzorgen de evaluatie van burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers, directeur/ bestuurders, maar ook organisatieonderdelen zoals besturen, colleges, Raden van Advies, Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht, etc.

Onze aanpak van een evaluatie is altijd maatwerk en wordt op uw context en situatie toegesneden.

Top