Governance

Bestman · Bestuur & Management is zeer wel thuis in toezichthoudende functies. Met het oog op good governance staan wij u terzijde in periodieke vernieuwing van de samenstelling van uw Raad van Advies, Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Onafhankelijkheid, diversiteit, complementariteit, inhoudelijke betrokkenheid en toezichthoudende afstand zijn sleutelbegrippen.

Ook begeleiden wij u als extern deskundige bij uw periodieke zelfevaluatie. Wij ontwikkelden daarvoor een techniek die zowel terugkijkt als vooruitkijkt op uw functioneren als Raad.

Top