Executive coaching, individuele coaching, team coaching

Individuele coaching

Het kan eenzaam zijn aan de top. Bestman begeleidt en coacht eindverantwoordelijken (burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers, bestuurders, voorzitters, etc.). De coaching kan gericht zijn op vergroten van persoonlijke effectiviteit bij aanvang van de functie, gedurende de functie, of op oriëntatie op een volgende loopbaanstap.

Teamcoaching

Bestman heeft zeer ruime ervaring in het coachen van teams, bijvoorbeeld gericht op ‘teaming’, teamvorming, betere samenwerking, meer effectiviteit, gezamenlijke focus, teamsynergie, verandering, transitie, etc. Bestman coacht Raden van Commissarissen, Raden van Toezicht, Colleges van Burgemeester en Wethouders, Directieteams, Managementteams, etc.

Top