Lid Raad van Bestuur / Zakelijk directeur

Introductie

Wie ben jij?
Je bent een daadkrachtige en ondernemende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden. Je hebt een verbindende en empathische bestuursstijl. Je bent iemand met drive en ambitie en je bent scherpzinnig. Je opereert open en transparant en stelt de zakelijke belangen van het museum voorop in een permanente dialoog met de algemeen directeur. Je hebt affiniteit met het specifieke profiel van het museum en zijn doelgroepen.

De zakelijk directeur (lid) vormt samen met de algemeen directeur (voorzitter) de Raad van Bestuur van NEMO Science Museum. Vanuit collegiaal bestuur zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van visie en strategisch meerjarenbeleid op inhoudelijk, organisatorisch en financieel gebied.

Wie zijn wij?
NEMO Science Museum maakt iedereen, van jong tot oud, nieuwsgierig naar de fascinerende en relevante wereld van wetenschap en technologie. We laten zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn of brengen abstracte wetenschap juist op een toegankelijke manier. Zo maken we kennis voor een breed publiek toegankelijk en brengen we wetenschap dichtbij. Dit doen we met een grote diversiteit aan programma’s, tentoonstellingen, activiteiten en evenementen binnen en buiten het museum. In 2023 vieren we het honderdjarig bestaan van het museum.
Bij NEMO Science Museum werken 176 mensen, waaronder 11 vrijwilligers. De jaaromzet bedraagt 
€ 14,5 miljoen (voor Covid 18,5 miljoen), waarvan circa 80% eigen inkomsten. In 2019 bezochten 664.879 bezoekers het museum. En ook nu, na Covid, weten bezoekers het museum weer goed te vinden. Voor meer informatie over de kengetallen van NEMO, zie de bijlagen Feiten en cijfers 2019, 2020 en 2021.

(meer…)

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur gemeente Wassenaar

Introductie

In het kort:
De gemeente Wassenaar zoekt een stevige gemeentesecretaris/algemeen directeur die met visie, energie en enthousiasme uitvoering geeft aan de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Een secretaris die vorm geeft aan een goed en soepel samenspel tussen ons bestuur, onze organisatie, onze lokale samenleving en de regio. Een secretaris met visie op een toekomstbestendige en wendbare organisatie en met het vermogen die visie om te zetten in concrete acties en resultaten, daarover helder te communiceren en een ieder daarin mee te nemen.

Wie ben jij?
Je beleeft plezier aan de spilfunctie tussen het politieke bestuur en de ambtelijke organisatie.
De doorontwikkeling van de organisatie, de politiek-bestuurlijke context, de interactie tussen bestuur en lokale samenleving en de positionering van de gemeente in een regio waar samenwerking complex is, zie jij als een persoonlijke uitdaging. In je optreden draag je onze drie kernwaarden uit: respectvol, verantwoordelijk en omgevingsgericht. Met een zakelijke instelling voer je -met respect voor hetgeen al tot stand is gekomen- waar nodig verbeteringen door.

(meer…)

Griffier gemeente Maashorst

Introductie

Profiel van de gemeente
Even voorstellen. Wij zijn Maashorst. Een splinternieuwe gemeente met zes bruisende kernen, elk met zijn eigen kenmerken, omgeven door natuur zoals je die nergens anders tegenkomt. Een thuis voor ongeveer 60.000 inwoners. We koesteren die diversiteit en bundelen de krachten waarin we hetzelfde zijn. Onze dorpen zijn energiek en levendig. Het verenigingsleven bruist en mensen staan voor elkaar klaar. Ondernemerschap, trots, gastvrijheid en gemoedelijkheid zijn belangrijke eigenschappen waardoor mensen hier prettig wonen, recreëren en ondernemen. Dat we nieuw zijn, is spannend. Het betekent dat we nog volop uitvinden wie we zijn en welke weg we gaan bewandelen. Onzeker? Ja, soms wel. Maar, het biedt ook ontzettend veel kansen.

In Maashorst wordt gestreefd naar een prettige samenwerking waarin ieders mening telt en serieus genomen wordt. Openheid, vertrouwen en samenspel zijn daarbij de sleutelwoorden. Raad, college, griffie en organisatie willen in Maashorst zichtbaar en bereikbaar zijn voor alle inwoners.

In de Besturingsfilosofie van de gemeente Maashorst is een aantal kernwaarden geformuleerd:
Ondernemend en lef, Omgevingsbewust, Samen, Eigenaarschap, Open en toegankelijk.

De gemeenteraad zoekt een krachtige griffier die het een uitdaging vindt om in deze setting aan de slag te gaan. Zie jij het voor je om de nieuwe griffier van de raad van Maashorst te worden? Lees dan verder!

(meer…)

Griffier gemeente Winterswijk

Introductie

In het kort
Wil jij in onze prachtige gemeente een belangrijke en verbindende rol spelen?
Zorg jij dat de basis van het griffiewerk op orde is? Ga jij daarnaast het gesprek aan met onze raadsleden om te onderzoeken hoe de raad nog beter in positie kan komen? En wil jij een belangrijke rol spelen om deze ambitie te realiseren? Reageer dan nu en misschien word jij onze nieuwe griffier!

De vacature is ontstaan door het vertrek van onze vorige griffier naar een functie dichter bij huis.
De functie wordt waargenomen door een collega uit de ambtelijke organisatie, tot de nieuwe griffier zich met overgave verbindt aan onze mooie en boeiende gemeente.

Winterswijk
Onze gemeente telt bijna 30.000 inwoners en ligt in het oosten van de Achterhoek, voor een groot deel grenzend aan Duitsland. Winterswijk is aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren. Het levendige centrum, het prachtige buitengebied met een negental buurtschappen en de vele voorzieningen, zoals het winkelcentrum, de levendige markt, het theater, het streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk (SKB), Villa Mondriaan en de kunstroute en de uitgebreide fiets- en wandelpaden dragen daar sterk aan bij. Niet voor niets wordt Winterswijk ‘de parel van het oosten’ genoemd.

Winterswijk won in 2021 de Green Leaf Award 2022. De Europese Commissie heeft deze prijs ingesteld voor kleinere gemeenten en steden die zich onderscheiden op het gebied van milieu en klimaat.

(meer…)

Griffier gemeente Beverwijk

Introductie

In het kort
Als ‘griffier van de toekomst’ ben je een volwaardig gesprekspartner van onze raadsleden, burgemeester en gemeentesecretaris. Naast het goed organiseren van de griffie is het proactief adviseren voor jou vanzelfsprekend. Je bent communicatief, adviesvaardig en vernieuwend, zonder voor de troepen uit te lopen. Je luistert naar de wensen van de raad, zowel als collectief als van de individuele leden. Je doet voorstellen voor verbetering, brengt de raad nog beter in positie en weet alle betrokkenen in deze ontwikkeling mee te nemen. Je bent thuis in de wereld van gemeentelijke politiek en besluitvorming. Je hebt het lef en doorzettingsvermogen dat past bij de ambitie, openheid en directheid die Beverwijk kenmerkt.

(meer…)

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Lelystad

Wie ben jij?
Net als Lelystad, is jouw vizier gericht op ontwikkeling. De groei-ambitie van Lelystad vraagt een secretaris die de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van de stad hand in hand laat lopen met de ontwikkeling van de organisatie. Een secretaris die investeert in verbinding en vertrouwen tussen samenleving, bestuur en organisatie en in verbinding en vertrouwen tussen de verschillende organisatieonderdelen.

Wie zijn wij?
Lelystad: een trotse stad in ontwikkeling
Lelystad is één van de jongste steden van Nederland. Wat begon als een stuk IJsselmeer is 60 jaar later uitgegroeid tot de Flevolandse hoofdstad in de nieuwe natuur met ruim 80.000 inwoners en veel water, ruimte en lucht. Een jonge stad met lef om zich te ontwikkelen. Daarom hanteren we ook met trots de uitspraak: Lelystad geeft lucht.

Een stad met ambitie en een plan
Lelystad heeft de ambitie om ook in 2040 de zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad te zijn die het nu is. Een stad waar nieuwe én huidige bewoners prettig wonen, werken en ondernemen. En bovendien een stad waar er ook genoeg ruimte is voor recreatie en natuurbeleving. In praktijk betekent dit een noodzakelijke groei van 80.000 naar 100.000 inwoners, het verwerven van 10.000 nieuwe banen, de realisatie van daarbij passende (woning)bouw. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Gemeente Lelystad werkt hierin samen met Provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en partners in het programma Lelystad Next Level.

Landelijke speler
Lelystad heeft de ruimte om zich verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de landelijke woningbouw opdracht. De stedenbouwkundige opzet van Lelystad maakt daarbij het samengaan van rustig wonen in het groen en bedrijvigheid in de economische knooppunten goed mogelijk. De opening van Lelystad Airport zal een impuls geven aan de economie van de (deel)regio en tegelijkertijd de regio Haarlemmermeer ontlasten. Lelystad is de proeftuin voor transitieopgaven als energie, toekomstbestendige landbouw en circulaire economie met nationaal belang. De innovatieve en duurzame landbouw is zelfs van internationaal formaat.

Een toeristische trekpleister
De kustontwikkeling krijgt steeds verder vorm en is een (natuurlijke) aanwinst voor de stad. Bataviastad trekt jaarlijks 3 miljoen bezoekers en met het Nationaal Park Nieuw Land, de Oostvaardersplassen, de Marker Wadden, Bataviahaven, Aviodrome en de verschillende recreatiegebieden manifesteert Lelystad zich als een volwassen toeristische trekpleister.

Logistieke hotspot
Een stad die veel potentie heeft om haar gunstige ligging en haar kernkwaliteiten verder te verzilveren. Zo heeft de stad goede verbindingen over de weg, het water en het spoor.
Lelystad ontwikkelt zich hiermee tot een logistieke hotspot. 

Handen uit de mouwen
Met het strategische programma Lelystad Next Level maken we planmatig via groene urbanisatie een sprong voorwaarts naar een grotere, zelfstandige en aantrekkelijke stad met een duurzame insteek: natuurinclusief, klimaatadaptief, energieneutraal en circulair. Een stad waar nieuwe én huidige bewoners prettig wonen, werken en ondernemen.

Dat is Lelystad en daar zijn we trots op!

(meer…)

Directeur-bestuurder

Introductie

Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek

Wie ben jij?
We zoeken een nieuwe directeur-bestuurder voor Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek.
Je hebt een heldere visie die goed matcht met de ingezette koers en je zet je vol overgave in om beide musea nóg nadrukkelijker op de kaart te zetten, regionaal, nationaal en internationaal. Samenwerking is voor jou een tweede natuur. Extern met stakeholders, de gemeente en andere financiers, intern met de raad van toezicht, het MT, de medewerkers en vrijwilligers. Kortom, we zoeken een directeur-bestuurder met allure, die zich internationaal oriënteert en die zich verbindt met mensen en de regio.

Wie zijn wij?
Rijksmuseum Twenthe is een landelijk kunstmuseum waar in ambitieuze tentoonstellingen met oude, moderne en hedendaagse kunst verhalen worden verteld over maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in de afgelopen eeuwen en wat de betekenis daarvan voor het heden is. De Museumfabriek (voorheen TwentseWelle) is een stedelijk museum dat zich richt op de samenhang tussen natuur, cultuur en techniek. De Museumfabriek richt zich op brede publieksgroepen en stimuleert hen om de wetenschap en haar toepassingen kritisch en constructief te volgen.

Sinds de zomer van 2016 zijn de twee musea samengevlochten en werken samen als één organisatie met één directie en één raad van toezicht. Twee musea met sterk verschillende programmeringen, collecties en publieksgroepen, die werken vanuit één missie en visie; in Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek bestuderen, presenteren en stimuleren we de menselijke verbeelding. Want het is de verbeelding waarmee we vorm en betekenis geven aan onze wereld.

(meer…)

Gemeentesecretaris

Introductie

Gemeente Heumen

Ben jij de beste gemeentesecretaris voor de gemeente Heumen?
Wil jij eerste adviseur en strategisch sparringpartner zijn van het college en zorgdragen voor de realisatie van onze bestuurlijke ambities? Zie jij het als uitdaging om samen met de afdelingsmanagers en medewerkers vorm te geven aan de doorontwikkeling van onze organisatie? Reageer dan nu.
Laat ons weten hoe jij van betekenis kunt zijn voor de Heumense samenleving en onze regio. En vanuit welke visie en met welke ambitie je mensen met elkaar weet te verbinden om samen de beste resultaten te behalen.

Over de gemeente Heumen
De gemeente Heumen telt ruim 16.500 inwoners en ligt ten zuiden van Nijmegen. We zijn een landelijke gemeente in een groene omgeving, met veel ruimte, rust en afwisselende landschappen. De gemeente bestaat uit 4 dorpskernen: Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt, met elk zijn eigen karakter. Het leven, wonen en werken is er goed. Er zijn genoeg voorzieningen in de gemeente en daarnaast maken de voorzieningen van het nabije Nijmegen onze gemeente extra aantrekkelijk.

Bestuur en organisatie
De gemeenteraad van Heumen bestaat uit 17 raadsleden en kent 7 fracties: Democraten Gemeente Heumen (DGH) met 6 zetels, VVD met 2 zetels, GroenLinks met 2 zetels, PvdA met 2 zetels, CDA met 2 zetels, D66 met 2 zetels en De Kiezersclub met 1 zetel. De partijen DGH, VVD en GroenLinks vormen samen de coalitie met 10 zetels. Zij hebben in juni hun gezamenlijke ambitie neergelegd in het coalitieakkoord 2022-2026: “Inwoners centraal, natuurlijk samen”.

Het college van burgemeester en wethouders bestaat naast de burgemeester uit 4 wethouders.
Burgemeester Minses is op 13 januari 2022 geïnstalleerd, de vier wethouders zijn sinds juni 2022 nieuw in de gemeente. Samen met de interim-secretaris werkt het college onder de noemer ‘vanuit vertrouwen samenwerken’ aan de eigen bestuursontwikkeling en aan het samenspel met de organisatie. Als de nieuwe gemeentesecretaris neem je deze rol over.

Onze organisatie met ca. 130 medewerkers wordt aangestuurd door het MT, dat bestaat uit de gemeentesecretaris en vijf afdelingshoofden. Als gemeentesecretaris geef je leiding aan het MT en de staf. Het stafteam bestaat uit 4 medewerkers die zich primair bezig houden met brede bedrijfsvoering, regionale samenwerking en organisatieontwikkeling. Als gemeentesecretaris/ algemeen directeur ben je tevens concerncontroller. De organisatie kent een open, informele sfeer en korte lijnen en werkt vanuit de kernwaarden: verbinden, betrokkenheid, betrouwbaarheid en integriteit, samen doen en effectief zijn. Er is een hoge mate van inzet en loyaliteit bij de medewerkers. Kortom, het is er fijn werken!

(meer…)

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Bergeijk

Kom jij Team Bergeijk versterken?
Mensgericht, strategisch en structurerend. Deze competenties zijn jou op het lijf geschreven.
Als gemeentesecretaris van de gemeente Bergeijk ben je eerste adviseur en strategisch sparringpartner van het college en draag je zorg voor de realisatie van het coalitieakkoord.
Als algemeen directeur geef je samen met de andere leden van het MT leiding aan de medewerkers. Gezamenlijk geef je vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie.

Wie zijn wij?
Onze mooie gemeente in de Brabantse Kempen telt circa 19.000 inwoners verdeeld over de zes kernen: Bergeijk ‘t Hof, ’t Loo, de Weebosch, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven. We kennen een rijk verenigingsleven en koesteren de waarden ‘samen’ en ‘saamhorigheid’. Uitgestrekte bossen, heide en landbouwgronden kenmerken onze gemeente. Het is er prettig wonen, werken en verblijven. Ook is onze groene gemeente een aantrekkelijke toeristische trekpleister. Bergeijk telt jaarlijks 1,2 miljoen toeristische overnachtingen.
Bergeijk heeft zich ontwikkeld tot een moderne, welvarende gemeente met Kempische maakindustrie, met interessante kansen én met uitdagingen in de Brainport-regio.

(meer…)

Concerndirecteur Ontwikkeling-Bedrijfsvoering

Introductie

Gemeente Voorne aan Zee i.o. 

Ben jij die energieke en inspirerende Concerndirecteur die meebouwt aan onze nieuwe gemeente?’
Zijn voor jou ‘dienstbaarheid’ en ‘nabijheid’ sleutelbegrippen?
Voorne aan Zee i.o. zoekt een doortastende en samenwerkingsgerichte Concerndirecteur Ontwikkeling Bedrijfsvoering met Interne oriëntatie, die past bij het karakter: divers en authentiek!

Voorne aan Zee i.o.Voorne aan Zee is een prachtige, nieuwe gemeente op Voorne-Putten waar 72.000 inwoners een thuis hebben, bedrijven in een gezond klimaat ondernemen en duizenden toeristen recreëren.
Het leefplezier van onze inwoners staat voorop. Zij krijgen veel inspraak en ook ondernemers en maatschappelijke instellingen worden serieus genomen.
We zijn trots op onze dorpen, wijken, natuur, veerkracht en historie. We zoeken verbinding, werken graag samen vanuit gelijkwaardigheid en vinden vertrouwen in elkaar belangrijk. In Voorne aan Zee wachten we niet af. We kijken met een andere bril en zien dus vaak meer mogelijkheden. We zijn actief, daadkrachtig en hebben het besef dat we sterk zijn. Sterk genoeg om uitdagingen en veranderingen in goede banen te leiden. Op alle niveaus. Van grote projecten tot kleine gebaren. Elke dag een beetje mooier maken, dat is wat we doen.

Per 1 januari 2023 ontstaat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. De huidige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan dan samen en vormen een nieuwe gemeente, die bruist van ambitie en energie! 
Voorne aan Zee wil een benaderbare, betrouwbare en transparante partner zijn. In de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staan verbinding, vertrouwen en gelijkwaardigheid centraal. Met de schaalsprong naar een gemeente met circa 72.000 inwoners richten wij ons op nabijheid van bestuur in de dorpen en wijken en een ‘rodeloper-aanpak’ in de ambtelijke organisatie voor maatschappelijke en ondernemersinitiatieven. Er is aandacht voor diversiteit van de verschillende dorpen en wijken en voor de inzet van inwoners gericht op de leefbaarheid van hun omgeving. Met een goede dienstverlening spelen wij actief in op behoeften en leveren wij waar mogelijk maatwerk.

Het betreft een vrijwillige fusie, waar de drie gemeenteraden unaniem voor hebben gekozen. Voorne aan Zee telt circa 72.000 inwoners en is gelegen in de Zuid-Hollandse delta, in de nabijheid van de Rotterdamse haven. Het is een prachtige gemeente, vol natuur en water, met een rijke historie en met zowel kleinschalige dorpen en kernen als stedelijk gebied. Een gemeente met een gemoedelijke sfeer in de dorpen, kernen en woonwijken, met eigentijdse stadse voorzieningen en stedelijke vraagstukken. Al heel lang komen mensen hier wonen en recreëren vanwege de veelzijdige en fijne leefomgeving. De unieke kenmerken die Voorne aan Zee zo aantrekkelijk maken willen we graag behouden en versterken.

Het behoud van het eigen karakter en het behartigen van de Voornse belangen vraagt om een sterke gemeente. De fusie draagt bij aan meer bestuurskracht, een grotere sterke organisatie en een financieel gezonde gemeente. Daarnaast is Voorne aan Zee een stevige partner in de regio en werkt nauw samen met bijvoorbeeld de gemeente Nissewaard, de regio Zuid-Hollandse Delta, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie. Een gemeente die zelfbewust samenwerkt met de regio om ambities en verantwoordelijkheden van Voorne aan Zee waar te maken. Want samen staan we sterker.

(meer…)