Lid RvT/RvC – Profiel Politiek-bestuurlijk

Introductie

De Helder

Stichting Erfgoed Den Helder/Willemsoord BV
Den Helder is rijk aan cultureel erfgoed. Fort Kijkduin, Fort Westoever, de bunkers, het Atlantikwall Centrum en Willemsoord zijn gezichtsbepalend voor de gemeente Den Helder.
Voor de instandhouding van dit unieke militair en maritiem erfgoed zijn de krachten van Willemsoord BV en de Stichting Stelling Den Helder gebundeld en is op 1 januari 2021 de nieuwe Stichting Erfgoed Den Helder ontstaan. De gemeente Den Helder is enig aandeelhouder van Willemsoord BV, de organisatie die het terrein en het monumentale vastgoed van de voormalige Rijkswerf beheert, onderhoudt en verhuurt.
Dagelijks worden veel bezoekers ontvangen die een mooie dag uit beleven op een van de indrukwekkende, monumentale/karakteristieke locaties.

Visie
‘De Stichting Erfgoed Den Helder verbindt het erfgoed van Den Helder met elkaar, laat haar geschiedenis spreken, door gerichte marketingcampagnes richting een breed publiek tot ver buiten de stadsgrenzen, draagt in de komende jaren zorg voor beheer, behoud en ontwikkeling van dit bijzondere erfgoed en zal dit doen vanuit een gezonde organisatie’.

(meer…)

Algemeen directeur

Introductie

In verband met het vertrek van onze huidige algemeen directeur zoekt de VRLN een opvolger die inspirerend en doortastend leiding geeft aan deze kleurrijke organisatie en soepel schakelt tussen de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio en van de gemeenten.

1. ORGANISATIE

Algemene informatie
De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is één van de 25 veiligheidsregio’s in ons land die op basis van een gemeenschappelijke regeling werkt aan rampenbestrijding en crisisbeheersing, het optimaal organiseren van openbare veiligheid en openbare gezondheidszorg. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door 15 gemeenten in Noord- en Midden Limburg. De regio telt ruim een half miljoen inwoners.

De Brandweer Limburg-Noord, GGD Limburg-Noord en GHOR Limburg-Noord werken in de VRLN samen aan gezondheid en veiligheid. VRLN kan dit niet alleen en is dan ook een brede netwerkorganisatie met overheden, bedrijven en burgers. Daarnaast werkt de VRLN nauw samen met onder andere politie, gemeenten, defensie, waterschappen en Rijkswaterstaat. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen. Uitgangspunt daarbij is dat de wettelijke taken en bevoegdheden van alle betrokkenen intact blijven. Als samenwerkende partij van en voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg werkt de veiligheidsregio op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer, gezondheid en sociale veiligheid. De VRLN adviseert gevraagd en ongevraagd, regisseert, organiseert, faciliteert en voert activiteiten uit.

De koers richting 2030 ligt vast. Nu is het zaak de koers te borgen. Bij VRLN werken circa 1.300 medewerkers, waaronder 800 brandweer vrijwilligers. De begroting is circa 72 miljoen euro per jaar.
De VRLN heeft de ambitie om tot de beste veiligheidsregio’s en GGD-en van Nederland te behoren.
VRLN was in 2020 finalist bij de verkiezing ‘beste overheidsorganisatie van het jaar’.
Zie ook www.vrln.nl.

(meer…)

Griffier

Introductie

Drechterland

Wie ben jij?
Jij wilt als griffier een belangrijke rol spelen in onze ambitieuze gemeente in Westfriesland.
Je beleeft er plezier aan onze raad als collectief en de individuele leden te helpen het werk nóg beter te kunnen doen. Je ondersteunt en adviseert ons, gevraagd en ongevraagd. Als meewerkend voorman/-vrouw schakel je soepel tussen strategisch advies en uitvoerend werk. Je doet voorstellen voor gepaste verbetering en vernieuwing, zonder voor de troepen uit te lopen. Met de burgemeester en secretaris voer je constructief overleg in het belang van onze inwoners en ondernemers. In de regio behartig je zowel onze belangen, als die van die regio. Kortom, je bent onze steun en toeverlaat.

(meer…)

Griffier

Introductie

Noord-Beveland

Wij zoeken jou!
Wil jij als griffier van onze prachtige gemeente, in het hart van Zeeland, een belangrijke rol spelen?
Je bent dé adviseur van onze raad en je zet je proactief en met enthousiasme in om de raad optimaal te laten functioneren. Sleutelwoorden zijn: nuchter, betrouwbaar, betrokken, samenwerkingsgericht en dienstverlenend. Kortom, je past bij Noord-Beveland. De vacature ontstaat door het vertrek van onze huidige griffier per 1 maart 2023 wegens het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Noord-Beveland
Noord-Beveland, gelegen tussen de Noordzee, het Veerse Meer en Nationaal Park Oosterschelde, is een eiland met ruim 7.600 inwoners. De zes kernen: Colijnsplaat, Geersdijk, Kamperland, Kats, Kortgene en Wissenkerke, dragen elk met hun eigen dynamiek, cultuur en gebruiken bij aan het landelijke karakter van Noord-Beveland. De betrokkenheid van de inwoners is kenmerkend. Deze betrokkenheid komt goed tot uiting in de ‘Toekomstvisie Noord-Beveland 2030’ die in nauwe samenspraak met onze inwoners tot stand is gekomen. Deze toekomstvisie beschrijft o.a. de kernkwaliteiten: centraal eiland in de Delta, open landschap en natuur, bedrijvigheid in agrarische sector, bruisend toerisme en saamhorigheid in de kernen. Uiteraard is er ook oog voor de toename van het toerisme, de transitie in de landbouw en de klimaatadaptatie en verduurzaming. Noord-Beveland heeft mooie ambities voor de toekomst: vitale kernen in een vitale gemeente, bruisende en bedrijvige gemeente, open en klimaatneutraal eiland en regie over eigen eiland. Dit alles vraagt visie, betrokkenheid, creativiteit en daadkracht. We koesteren Noord-Beveland als zelfstandige gemeente.

Het bestuur
De gemeenteraad van Noord-Beveland bestaat uit 13 leden. De raad telt op dit moment 7 fracties. De coalitie bestaat uit de fracties NBB: 4 zetels; VVD: 2 zetels; SGP 2 zetels.
De overige fracties: PvdA/GroenLinks: 2 zetels; CDA: 1 zetel; D66: 1 zetel; BEN: 1 zetel.
De raad vergadert twee maal per maand: op de 2e donderdag van de maand opiniërend, op de 4e donderdag besluitvormend. De raad vergadert snel en efficiënt.

(meer…)

Algemeen directeur

Introductie

NEMO Science Museum

Wie ben jij?
Je bent hét boegbeeld van NEMO. Je hebt een nieuwsgierige, daadkrachtige en ondernemende persoonlijkheid en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een verbindende en empathische bestuursstijl. Met drive en ambitie opereer je scherpzinnig, open en transparant. In nauwe samenspraak met de zakelijk directeur stel je de inhoudelijke belangen en een gezonde bedrijfsvoering van het museum altijd voorop.

(meer…)

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Wijdemeren

We zoeken jou!
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur aan de slag gaan bij gemeente Wijdemeren is een uitdagende opdracht waar je echt je tanden in kunt zetten. Jij helpt het bestuur en de organisatie met de juiste koers om de inwoners en ondernemers en bezoekers van Wijdemeren optimaal te kunnen bedienen.

(meer…)

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Pijnacker-Nootdorp

Wij zoeken jou!
Je hebt visie en ambitie, bent verbindend en resultaatgericht.
Als gemeentesecretaris van de gemeente Pijnacker-Nootdorp ben je eerste adviseur en strategisch sparringpartner van de collegeleden en draag je zorg voor de realisatie van de bestuurlijke ambities.
Als algemeen directeur geef je samen met de managers en medewerkers vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie. Je kent de gemeente en in de regio speel je een rol van betekenis. Je versterkt het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel en de integrale samenwerking in de organisatie. Op ontwikkelingen in de samenleving speel je flexibel in.

(meer…)

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Introductie

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Mook en Middelaar is de op acht na kleinste gemeente, maar ook één van de mooiste gemeentes van Nederland. Gelegen aan de Maas, met prachtige natuurgebieden, een grote vraag naar woningen en een interessante ligging in het topje van Limburg nabij Nijmegen (Gelderland). Onze gemeente staat voor vele interessante uitdagingen!

Gemeente Mook en Middelaar is weliswaar klein, de ambities zijn daarentegen groot! Het leven, wonen en werken is er goed en samen met de inwoners en ondernemers werken bestuur en medewerkers er hard aan dit te behouden. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk. Een belangrijke ambitie voor de gemeente is het behoud van haar zelfstandigheid. Voor de toekomstbestendigheid van de gemeente ligt de focus op randvoorwaarden als bestuurskracht, de basis op orde houden, waaronder gezonde financiën, regionale samenwerking en strategisch personeelsbeleid.

De organisatie van de gemeente bestaat vanaf 1 juli 2022 uit drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Sociaal en Ruimte. Tot de afdeling Bedrijfsvoering behoren de volgende teams: Financiën, Juridische Zaken, P&O, Voorlichting & communicatie, Openbare orde en veiligheid, Bestuurszaken, Informatie en Ondersteuning en Documentaire Informatievoorziening (afgerond 27 fte).

(meer…)

Griffier

Introductie

Gemeente Rheden

In het kort
We zijn op zoek naar een griffier die op de mooiste werk- en woonplek in het oosten van het land een belangrijke rol wil en kan spelen. Een griffier die de raad beter in positie brengt, die passende voorstellen doet voor vernieuwing en die de raad faciliteert in het onderzoeken welke ontwikkelingen de raad wil doormaken.

(meer…)

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Maasgouw

In het kort:
De gemeente Maasgouw zoekt een gemeentesecretaris/algemeen directeur met een visie op de rol van de gemeente in de lokale en regionale samenleving. Een secretaris die het goede samenspel tussen ons bestuur en onze organisatie koestert en die onze goed functionerende organisatie toekomstbestendig en wendbaar maakt. Een secretaris die hiermee investeert in een effectieve interactie met onze inwoners en in een constructieve samenwerking met onze partners.

Wie zijn wij?
Een inspirerende werkgever! Jong, ambitieus en volop in beweging. Dát is Maasgouw. De gemeente Maasgouw wil haar inwoners optimaal van dienst zijn. Dat betekent dat de organisatie zich ontwikkelt, steeds professioneler wordt en nadrukkelijk de dialoog aangaat met de burger.
Vanuit een interactieve, klantgerichte houding wordt beleid ontwikkeld en uitgevoerd. Het vraagt om een krachtige werkstructuur en vakkundige, flexibele medewerkers.

Met een rijke historie, mooie natuur, 10 kernen en 24.000 inwoners vormt Maasgouw een verrassend mooie gemeente in Midden-Limburg. De kenmerkende Maasplassen en het open en bosrijke landschap bieden talrijke mogelijkheden voor natuurontwikkeling, toerisme en recreatie. De Maasplassen en de historische ‘stadjes’ Stevensweert, Wessem en Thorn zijn bekende toeristische en recreatieve trekpleisters.
Ook de industriële bedrijvigheid is groot. Zo is Maasbracht een belangrijke haven voor de binnenscheepvaart en maakindustrie. De zorginstellingen samen zijn de grootste werkgever. Maasgouw ligt midden in Limburg op een knooppunt van infrastructuur zoals aan de Maas, aan kanalen, de A73 en de A2.
Maasgouw biedt een mooie leefomgeving met een rijk gemeenschapsleven en een hoog voorzieningenniveau. De gemeente overweegt de huidige lange termijnvisie te actualiseren en start in 2024 met de ontwikkeling van de visie 2025-2035.

(meer…)