Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Bergeijk

Kom jij Team Bergeijk versterken?
Mensgericht, strategisch en structurerend. Deze competenties zijn jou op het lijf geschreven.
Als gemeentesecretaris van de gemeente Bergeijk ben je eerste adviseur en strategisch sparringpartner van het college en draag je zorg voor de realisatie van het coalitieakkoord.
Als algemeen directeur geef je samen met de andere leden van het MT leiding aan de medewerkers. Gezamenlijk geef je vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie.

Wie zijn wij?
Onze mooie gemeente in de Brabantse Kempen telt circa 19.000 inwoners verdeeld over de zes kernen: Bergeijk ‘t Hof, ’t Loo, de Weebosch, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven. We kennen een rijk verenigingsleven en koesteren de waarden ‘samen’ en ‘saamhorigheid’. Uitgestrekte bossen, heide en landbouwgronden kenmerken onze gemeente. Het is er prettig wonen, werken en verblijven. Ook is onze groene gemeente een aantrekkelijke toeristische trekpleister. Bergeijk telt jaarlijks 1,2 miljoen toeristische overnachtingen.
Bergeijk heeft zich ontwikkeld tot een moderne, welvarende gemeente met Kempische maakindustrie, met interessante kansen én met uitdagingen in de Brainport-regio.

(meer…)

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Lelystad

Wie ben jij?
Net als Lelystad, is jouw vizier gericht op ontwikkeling. De groei-ambitie van Lelystad vraagt een secretaris die de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van de stad hand in hand laat lopen met de ontwikkeling van de organisatie. Een secretaris die investeert in verbinding en vertrouwen tussen samenleving, bestuur en organisatie en in verbinding en vertrouwen tussen de verschillende organisatieonderdelen.

Wie zijn wij?
Lelystad: een trotse stad in ontwikkeling
Lelystad is één van de jongste steden van Nederland. Wat begon als een stuk IJsselmeer is 60 jaar later uitgegroeid tot de Flevolandse hoofdstad in de nieuwe natuur met ruim 80.000 inwoners en veel water, ruimte en lucht. Een jonge stad met lef om zich te ontwikkelen. Daarom hanteren we ook met trots de uitspraak: Lelystad geeft lucht.

Een stad met ambitie en een plan
Lelystad heeft de ambitie om ook in 2040 de zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad te zijn die het nu is. Een stad waar nieuwe én huidige bewoners prettig wonen, werken en ondernemen. En bovendien een stad waar er ook genoeg ruimte is voor recreatie en natuurbeleving. In praktijk betekent dit een noodzakelijke groei van 80.000 naar 100.000 inwoners, het verwerven van 10.000 nieuwe banen, de realisatie van daarbij passende (woning)bouw. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Gemeente Lelystad werkt hierin samen met Provincie Flevoland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en partners in het programma Lelystad Next Level.

Landelijke speler
Lelystad heeft de ruimte om zich verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de landelijke woningbouw opdracht. De stedenbouwkundige opzet van Lelystad maakt daarbij het samengaan van rustig wonen in het groen en bedrijvigheid in de economische knooppunten goed mogelijk. De opening van Lelystad Airport zal een impuls geven aan de economie van de (deel)regio en tegelijkertijd de regio Haarlemmermeer ontlasten. Lelystad is de proeftuin voor transitieopgaven als energie, toekomstbestendige landbouw en circulaire economie met nationaal belang. De innovatieve en duurzame landbouw is zelfs van internationaal formaat.

Een toeristische trekpleister
De kustontwikkeling krijgt steeds verder vorm en is een (natuurlijke) aanwinst voor de stad. Bataviastad trekt jaarlijks 3 miljoen bezoekers en met het Nationaal Park Nieuw Land, de Oostvaardersplassen, de Marker Wadden, Bataviahaven, Aviodrome en de verschillende recreatiegebieden manifesteert Lelystad zich als een volwassen toeristische trekpleister.

Logistieke hotspot
Een stad die veel potentie heeft om haar gunstige ligging en haar kernkwaliteiten verder te verzilveren. Zo heeft de stad goede verbindingen over de weg, het water en het spoor.
Lelystad ontwikkelt zich hiermee tot een logistieke hotspot. 

Handen uit de mouwen
Met het strategische programma Lelystad Next Level maken we planmatig via groene urbanisatie een sprong voorwaarts naar een grotere, zelfstandige en aantrekkelijke stad met een duurzame insteek: natuurinclusief, klimaatadaptief, energieneutraal en circulair. Een stad waar nieuwe én huidige bewoners prettig wonen, werken en ondernemen.

Dat is Lelystad en daar zijn we trots op!

(meer…)

Directeur-bestuurder

Introductie

Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek

Wie ben jij?
We zoeken een nieuwe directeur-bestuurder voor Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek.
Je hebt een heldere visie die goed matcht met de ingezette koers en je zet je vol overgave in om beide musea nóg nadrukkelijker op de kaart te zetten, regionaal, nationaal en internationaal. Samenwerking is voor jou een tweede natuur. Extern met stakeholders, de gemeente en andere financiers, intern met de raad van toezicht, het MT, de medewerkers en vrijwilligers. Kortom, we zoeken een directeur-bestuurder met allure, die zich internationaal oriënteert en die zich verbindt met mensen en de regio.

Wie zijn wij?
Rijksmuseum Twenthe is een landelijk kunstmuseum waar in ambitieuze tentoonstellingen met oude, moderne en hedendaagse kunst verhalen worden verteld over maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in de afgelopen eeuwen en wat de betekenis daarvan voor het heden is. De Museumfabriek (voorheen TwentseWelle) is een stedelijk museum dat zich richt op de samenhang tussen natuur, cultuur en techniek. De Museumfabriek richt zich op brede publieksgroepen en stimuleert hen om de wetenschap en haar toepassingen kritisch en constructief te volgen.

Sinds de zomer van 2016 zijn de twee musea samengevlochten en werken samen als één organisatie met één directie en één raad van toezicht. Twee musea met sterk verschillende programmeringen, collecties en publieksgroepen, die werken vanuit één missie en visie; in Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek bestuderen, presenteren en stimuleren we de menselijke verbeelding. Want het is de verbeelding waarmee we vorm en betekenis geven aan onze wereld.

(meer…)

Gemeentesecretaris

Introductie

Gemeente Heumen

Ben jij de beste gemeentesecretaris voor de gemeente Heumen?
Wil jij eerste adviseur en strategisch sparringpartner zijn van het college en zorgdragen voor de realisatie van onze bestuurlijke ambities? Zie jij het als uitdaging om samen met de afdelingsmanagers en medewerkers vorm te geven aan de doorontwikkeling van onze organisatie? Reageer dan nu.
Laat ons weten hoe jij van betekenis kunt zijn voor de Heumense samenleving en onze regio. En vanuit welke visie en met welke ambitie je mensen met elkaar weet te verbinden om samen de beste resultaten te behalen.

Over de gemeente Heumen
De gemeente Heumen telt ruim 16.500 inwoners en ligt ten zuiden van Nijmegen. We zijn een landelijke gemeente in een groene omgeving, met veel ruimte, rust en afwisselende landschappen. De gemeente bestaat uit 4 dorpskernen: Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt, met elk zijn eigen karakter. Het leven, wonen en werken is er goed. Er zijn genoeg voorzieningen in de gemeente en daarnaast maken de voorzieningen van het nabije Nijmegen onze gemeente extra aantrekkelijk.

Bestuur en organisatie
De gemeenteraad van Heumen bestaat uit 17 raadsleden en kent 7 fracties: Democraten Gemeente Heumen (DGH) met 6 zetels, VVD met 2 zetels, GroenLinks met 2 zetels, PvdA met 2 zetels, CDA met 2 zetels, D66 met 2 zetels en De Kiezersclub met 1 zetel. De partijen DGH, VVD en GroenLinks vormen samen de coalitie met 10 zetels. Zij hebben in juni hun gezamenlijke ambitie neergelegd in het coalitieakkoord 2022-2026: “Inwoners centraal, natuurlijk samen”.

Het college van burgemeester en wethouders bestaat naast de burgemeester uit 4 wethouders.
Burgemeester Minses is op 13 januari 2022 geïnstalleerd, de vier wethouders zijn sinds juni 2022 nieuw in de gemeente. Samen met de interim-secretaris werkt het college onder de noemer ‘vanuit vertrouwen samenwerken’ aan de eigen bestuursontwikkeling en aan het samenspel met de organisatie. Als de nieuwe gemeentesecretaris neem je deze rol over.

Onze organisatie met ca. 130 medewerkers wordt aangestuurd door het MT, dat bestaat uit de gemeentesecretaris en vijf afdelingshoofden. Als gemeentesecretaris geef je leiding aan het MT en de staf. Het stafteam bestaat uit 4 medewerkers die zich primair bezig houden met brede bedrijfsvoering, regionale samenwerking en organisatieontwikkeling. Als gemeentesecretaris/ algemeen directeur ben je tevens concerncontroller. De organisatie kent een open, informele sfeer en korte lijnen en werkt vanuit de kernwaarden: verbinden, betrokkenheid, betrouwbaarheid en integriteit, samen doen en effectief zijn. Er is een hoge mate van inzet en loyaliteit bij de medewerkers. Kortom, het is er fijn werken!

(meer…)

Concerndirecteur Ontwikkeling-Bedrijfsvoering

Introductie

Gemeente Voorne aan Zee i.o. 

Ben jij die energieke en inspirerende Concerndirecteur die meebouwt aan onze nieuwe gemeente?’
Zijn voor jou ‘dienstbaarheid’ en ‘nabijheid’ sleutelbegrippen?
Voorne aan Zee i.o. zoekt een doortastende en samenwerkingsgerichte Concerndirecteur Ontwikkeling Bedrijfsvoering met Interne oriëntatie, die past bij het karakter: divers en authentiek!

Voorne aan Zee i.o.
Per 1 januari 2023 ontstaat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. De huidige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan dan samen en vormen een nieuwe gemeente, die bruist van ambitie en energie!
Voorne aan Zee wil een benaderbare, betrouwbare en transparante partner zijn. In de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staan verbinding, vertrouwen en gelijkwaardigheid centraal. Met de schaalsprong naar een gemeente met circa 72.000 inwoners richten wij ons op nabijheid van bestuur in de dorpen en wijken en een ‘rodeloper-aanpak’ in de ambtelijke organisatie voor maatschappelijke en ondernemersinitiatieven. Er is aandacht voor diversiteit van de verschillende dorpen en wijken en voor de inzet van inwoners gericht op de leefbaarheid van hun omgeving. Met een goede dienstverlening spelen wij actief in op behoeften en leveren wij waar mogelijk maatwerk.

Het betreft een vrijwillige fusie, waar de drie gemeenteraden unaniem voor hebben gekozen. Voorne aan Zee telt circa 72.000 inwoners en is gelegen in de Zuid-Hollandse delta, in de nabijheid van de Rotterdamse haven. Het is een prachtige gemeente, vol natuur en water, met een rijke historie en met zowel kleinschalige dorpen en kernen als stedelijk gebied. Een gemeente met een gemoedelijke sfeer in de dorpen, kernen en woonwijken, met eigentijdse stadse voorzieningen en stedelijke vraagstukken. Al heel lang komen mensen hier wonen en recreëren vanwege de veelzijdige en fijne leefomgeving. De unieke kenmerken die Voorne aan Zee zo aantrekkelijk maken willen we graag behouden en versterken.

Het behoud van het eigen karakter en het behartigen van de Voornse belangen vraagt om een sterke gemeente. De fusie draagt bij aan meer bestuurskracht, een grotere sterke organisatie en een financieel gezonde gemeente. Daarnaast is Voorne aan Zee een stevige partner in de regio en werkt nauw samen met bijvoorbeeld de gemeente Nissewaard, de regio Zuid-Hollandse Delta, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie. Een gemeente die zelfbewust samenwerkt met de regio om ambities en verantwoordelijkheden van Voorne aan Zee waar te maken. Want samen staan we sterker.

(meer…)

Concerndirecteur Strategie/Visie

Introductie

Voorne aan Zee i.o.

Ben jij die energieke en inspirerende Concerndirecteur die meebouwt aan onze nieuwe gemeente?’
Zijn voor jou ‘dienstbaarheid’ en ‘nabijheid’ sleutelbegrippen?
Voorne aan Zee i.o. zoekt een doortastende en samenwerkingsgerichte Concerndirecteur Strategie/Visie met Externe oriëntatie, die past bij het karakter: divers en authentiek!

Voorne aan Zee i.o.
Per 1 januari 2023 ontstaat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. De huidige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan dan samen en vormen een nieuwe gemeente, die bruist van ambitie en energie!
Voorne aan Zee wil een benaderbare, betrouwbare en transparante partner zijn. In de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staan verbinding, vertrouwen en gelijkwaardigheid centraal. Met de schaalsprong naar een gemeente met circa 72.000 inwoners richten wij ons op nabijheid van bestuur in de dorpen en wijken en een ‘rodeloper-aanpak’ in de ambtelijke organisatie voor maatschappelijke en ondernemersinitiatieven. Er is aandacht voor diversiteit van de verschillende dorpen en wijken en voor de inzet van inwoners gericht op de leefbaarheid van hun omgeving. Met een goede dienstverlening spelen wij actief in op behoeften en leveren wij waar mogelijk maatwerk.

Het betreft een vrijwillige fusie, waar de drie gemeenteraden unaniem voor hebben gekozen.
Voorne aan Zee telt circa 72.000 inwoners en is gelegen in de Zuid-Hollandse delta, in de nabijheid van de Rotterdamse haven. Het is een prachtige gemeente, vol natuur en water, met een rijke historie en met zowel kleinschalige dorpen en kernen als stedelijk gebied. Een gemeente met een gemoedelijke sfeer in de dorpen, kernen en woonwijken, met eigentijdse stadse voorzieningen en stedelijke vraagstukken. Al heel lang komen mensen hier wonen en recreëren vanwege de veelzijdige en fijne leefomgeving. De unieke kenmerken die Voorne aan Zee zo aantrekkelijk maken willen we graag behouden en versterken.

Het behoud van het eigen karakter en het behartigen van de Voornse belangen vraagt om een sterke gemeente. De fusie draagt bij aan meer bestuurskracht, een grotere sterke organisatie en een financieel gezonde gemeente. Daarnaast is Voorne aan Zee een stevige partner in de regio en werkt nauw samen met bijvoorbeeld de gemeente Nissewaard, de regio Zuid-Hollandse Delta, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie. Een gemeente die zelfbewust samenwerkt met de regio om ambities en verantwoordelijkheden van Voorne aan Zee waar te maken. Want samen staan we sterker.

(meer…)

Griffier

Introductie

Gemeente Hilversum


In het kort:
Jij wilt als griffier een belangrijke rol spelen in onze ambitieuze gemeente in de Gooi en Vechtstreek.
Je begrijpt Hilversum en de belangen die in de regio spelen. Je voelt haarscherp aan welke ontwikkeling past bij de raad van Hilversum en staat de leden hierin terzijde. Je draagt enthousiast bij aan de samenwerking en verbinding tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie. Je bent strategisch, adviesvaardig en flexibel. Kortom, je past bij de gemeente Hilversum.

Wie zijn wij?
De gemeente Hilversum -met haar dorpse charme- telt ruim 92.000 inwoners en behoort daarmee tot de veertig grootste gemeenten van Nederland. Als centrumgemeente in de regio Gooi en Vechtstreek, gelegen tussen Amsterdam, Amersfoort, Almere en Utrecht, staat Hilversum voor grote uitdagingen die vragen om concrete antwoorden. De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben en veilige buurten vinden wij belangrijk. Ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda. Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien.

(meer…)

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Introductie

Gemeente Epe

Herken jij je hierin?
Maak jij je sterk voor een goed en soepel samenspel tussen ons bestuur, onze organisatie, onze lokale samenleving en de regio? Heb jij visie op een toekomstbestendige en wendbare organisatie, met het vermogen die visie om te zetten in concrete acties en resultaten en een ieder daarin mee te nemen?
Reageer dan nú op deze vacature en mogelijk word jíj onze nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur!

Wie zijn wij?
De gemeente Epe is een levendige gemeente, gelegen in de prachtige natuurlijke omgeving van de Noord-Veluwe. Met ruim 33.000 inwoners is Epe een middelgrote gemeente en wordt gevormd door de dorpen Emst, Epe, Oene en Vaassen en de buurtschappen Gortel, Niersen, Tongeren, Wissel en Zuuk. Het is er prettig wonen, werken en verblijven en tevens een aantrekkelijke toeristische trekpleister. Als gemeente koesteren wij ons rijke verleden én kijken we naar de toekomst. Epe bouwt aan een gemeente waar iedereen de kans heeft om vorm te geven aan zijn of haar toekomstdroom. We willen aan de slag in en met Epe.

De kernwaarden van onze organisatie zijn: samen, transparant en denken in mogelijkheden. Een duidelijke ambitie die niet alleen gevolgen heeft voor onze werkwijze, maar ook voor onze denkwijze en cultuur. We hebben circa 200 medewerkers en hanteren een platte organisatiestructuur. Het DT wordt gevormd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en drie afdelingsmanagers van respectievelijk: Samenleving, Ruimte en Ondersteuning. Het MT bestaat naast de leden van het DT ook uit de teamleiders en kent wisselend voorzitterschap. De organisatie staat dichtbij de inwoners en wordt gekenmerkt door een open, collegiale werksfeer, met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Op dit moment wordt gewerkt aan een organisatie-ontwikkelingsplan waarmee we (hernieuwde) invulling willen geven aan onze rol als regiegemeente, aan onze rol als lokale overheid binnen de participatiesamenleving en aan een passende dienstverlening.

(meer…)

Gemeentesecretaris ad interim

Introductie

Aanleiding

Door het aangekondigde vertrek van de huidige gemeentesecretaris zoekt de gemeente Oldenzaal voor de komende maanden een ervaren gemeentesecretaris ad interim. In die periode onderzoekt de gemeente of en zo ja hoe zij wil samenwerken met Noaberkracht, het ambtelijk samenwerkings-verband van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Als gemeentesecretaris ad interim wordt het jouw primaire taak het college van Oldenzaal te adviseren en ondersteunen. De aansturing van de organisatie wordt in die periode belegd bij het centraal managementteam (CMT).
Als linking-pin tussen het CMT en het bestuur draag jij zorg voor adequate informatieoverdracht richting burgemeester en wethouders vanuit het CMT en de organisatie. En vanuit het college richting CMT en medewerkers.
NB: Het onderzoek naar deelname aan het samenwerkingsverband Noaberkracht wordt geleid door een extern-projectleider en maakt geen deel uit van de opdracht aan de secretaris ad interim.

(meer…)

Lid RvT/RvC – Profiel Monumenten

Introductie

Den Helder

Stichting Erfgoed Den Helder/Willemsoord BV
Den Helder is rijk aan cultureel erfgoed. Fort Kijkduin, Fort Westoever, de bunkers, het Atlantikwall Centrum en Willemsoord zijn gezichtsbepalend voor de gemeente Den Helder.
Voor de instandhouding van dit unieke militair en maritiem erfgoed zijn de krachten van Willemsoord BV en de Stichting Stelling Den Helder gebundeld en is op 1 januari 2021 de nieuwe Stichting Erfgoed Den Helder ontstaan. De gemeente Den Helder is enig aandeelhouder van Willemsoord BV, de organisatie die het terrein en het monumentale vastgoed van de voormalige Rijkswerf beheert, onderhoudt en verhuurt.

Dagelijks worden veel bezoekers ontvangen die een mooie dag uit beleven op een van de indrukwekkende, monumentale/karakteristieke locaties.

Visie
‘De Stichting Erfgoed Den Helder verbindt het erfgoed van Den Helder met elkaar, laat haar geschiedenis spreken, door gerichte marketingcampagnes richting een breed publiek tot ver buiten de stadsgrenzen, draagt in de komende jaren zorg voor beheer, behoud en ontwikkeling van dit bijzondere erfgoed en zal dit doen vanuit een gezonde organisatie’.

(meer…)